Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal

 

LUK NET MARK SRL (denumită în continuare „WEBSTOC”), cu sediul în Str. Albești, Bl. Z2, Sc. A, Ap. 2, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Cod Poștal 115300, România responsabilă pentru administrarea site-ului https://webstoc.ro şi în conformitate cu Articolul 4, al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor 679/2016 (GDPR), vă informăm prin prezenta Politica, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru. De asemenea, vă vom informa în legătură cu drepturile dumneavoastră şi vă vom oferi datele persoanelor de contact responsabile.

Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

 

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului https://webstoc.ro

 

 • Datele cu caracter personal prelucrate

Colectăm, stocăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal care includ informațiile dumneavoastră personale precum: numele, prenume, nume de utilizator, adresa/ adresa de corespondenta, numărul de telefon, adresa de e-mail, iar acolo unde este cazul si funcția, semnătura.

 • Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a) numele dvs./ nume de utilizator și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă înregistra pe site-ul nostru https://webstoc.ro;

(b)  numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă contacta în vederea prezentarii unor noi produse şi servicii;

(c) numele și prenumele, adresa/ adresa de corespondenta, numărul de telefon, adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă livra produsele achiziționate de pe site-ul nostru, pentru emiterea documentelor de facturare;

(d) numele și prenumele, dar si semnătura vor fi folosite și pentru evidențele necesare firmei, inclusiv cele contabile.

Temeiul de prelucrare a acestor date. Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dvs. personale este în primul rând consimțământul dvs., acordat cu prilejul completării formularului de înscriere/ înregistrare pe site-ul nostru. Totodată, temeiul este unul contractual, și are la bază raportul comercial care a luat naștere între dvs. şi WEBSTOC, prin plasarea unei comenzi, dar și/sau un temei legal și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale societăţii WEBSTOC, prevăzut de GDPR.

 

 • Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și transparenței. Vă asigurăm că am luat măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.

 

 • Perioada de păstrare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de noi pe întreaga durată a colaborării și pe o perioadă ulterioară acesteia și anume pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice pentru arhivarea și păstrarea obligatorie a documentelor pentru anumite perioade de timp.

 

 • Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru ca societatea WEBSTOC să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile care ii revin în calitate de agent economic.

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate de angajații noștri autorizați să prelucreze datele în scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate de către persoanele autorizate să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al societăţii, de către societățile care furnizează servicii informatice și electronice sau de stocare, sau de contabilitate, în calitate de procesatori de date cu caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de servicii.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi distribuite autoritatilor, în cazul în care sunt solicitate in baza unui temei legal.

 

 • Drepturile dvs ca şi persoană vizată

Ca si persoană vizată, ne puteți contacta  în orice moment și în mod gratuit cu o notificare, folosind adresa de e-mail: webstoc.ro@gmail.com sau la numărul de telefon +40747635212 sau la adresa Str. Albești, Bl. Z2, Sc. A, Ap. 2, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Cod Poștal 115300 în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 din GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 din GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din GDPR).

 

 1. Dacă sunteți vizitator/ client al locaţiei noastre fizice

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).

Ce informaţii colectăm despre dvs?

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea pe proprietatea LUK NET MARK SRL și integritatea bunurilor societății și siguranța și securitatea dumneavoastră, cât și a personalului angajat. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video există posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastră.

Cum folosim informaţiile despre dvs?

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate potrivit prevederilor legale timp de cel mult 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat prin rescriere continuă.

Prin excepție, în cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale sunt păstrate pentru perioade mai lungi datele care surprind aparența săvârșirii unei infracțiuni sau altei fapte reprobabile, datele necesare pentru prezentarea mijloacelor de probă pentru exercitarea intereselor, drepturilor contractuale și legale și apărarea acestora în fața instanțelor/autorităților competente.

Accesul la informaţii, rectificarea datelor şi plângeri

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, porta datele dvs. cu caracter personal, de a vă opune la prelucrare și de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Accesul la imagini este strict restricționat. Au acces la imagini:

 • Administratorul operatorului și firma care asigură paza doar cu acordul operatorului și atunci în situații excepționale;
 • Reprezentanții instituțiilor publice sau autorități publice, în situații excepționale, doar la cererea expresă scrisă și întemeiată a respectivelor instituții sau autorități publice.

Imaginile sunt stocate în sistemul IT de supraveghere video al societății. Operațiunile de ștergere sunt automatizate prin rescriere.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: webstoc.ro@gmail.com.

Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

 1. Dacă sunteți utilizator FACEBOOK

Prin platforma Facebook nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele exceptii:

 • Vă putem contacta doar dacă, în prealabil, dvs. ne-ați contactat mai întâi;
 • Dacă ne dați „Like”, profilul public de Facebook devine accesibil;
 • În momentul în care vă postați o fotografie și vă dați „check-in” în locația noastră, administratorii paginii pot accesa fotografia dumneavoastră;
 • Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o postare personală în cronologia paginii locației noastre, sau recomandați WEBSTOC unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe pagina de facebook.

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.

Activităţi de marketing

Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.

Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

 1. Dacă sunteți utilizator INSTAGRAM

Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal doar dacă, în prealabil, dvs. ați început să ne urmăriți pagina noastră de Instagram sau dacă printr-o acțiune din partea dvs. ați dat hashtag locației sau paginii noastre de Instagram.

 • Datele și fotografiile pe care le distribuiți din profilul dvs.

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.

Activităţi de marketing

Dacă sunteți unul dintre followerii noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing.

Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact

Meniu Principal